Autodesk ReCap 360

Autodesk ReCap 360

Autodesk Inc. – Shareware – Windows
Autodesk ReCap, một bộ sưu tập tương đối mới của phần mềm và các dịch vụ cho phép bạn nắm bắt kỹ thuật số hiện có ba chiều hình học và vật lý môi trường, và sau đó sử dụng các dữ liệu để tạo ra 3D mô hình mà có thể phục vụ như là điểm khởi đầu cho mẫu thiết kế mới.

Tổng quan

Autodesk ReCap là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Autodesk Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.801 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Autodesk ReCap là 360, phát hành vào ngày 28/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/04/2013.

Autodesk ReCap đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Autodesk ReCap Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Autodesk ReCap!

Cài đặt

người sử dụng 3.801 UpdateStar có Autodesk ReCap cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
Autodesk Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản